martes, 26 de octubre de 2010

Aparença o realitat?És real la realitat?


o bé Per què guiar-nos amb els nostres sentits, si només ens enganyen?
És real la realitat?

Sandra Martínez. Batxillerat 1d

No hay comentarios:

Publicar un comentario